Sct. Mathias Gade 16-18
8800 Viborg
Tlf.: 86 62 14 39
 

 Klik her for at se Lokalekalenderen

 

Der holdes møde i loge nr. 39, Sct. Kjeld hver tirsdag - fra september til maj måned.

Således former en aften sig i logen.

I logesalen:

Logeaftenen starter med mødet i logesalen kl. 19.00. Mange brødre møder dog op langt tidligere for at hilse på og hyggesnakke med hinanden. Det er ofte her, at venskaberne bygges op.

Mødet i logesalen er præget af ro og værdighed, og er meget højtideligt. Mødet har en særlig dagsorden, der har et etisk indhold af forskellig art, og den følges stringent i alle landets loger. Et logemøde kan forme sig meget forskelligt, og der kan her bl.a. nævnes, at der:

-synges


-aflægges beretninger fra forskellige udvalg


-holdes indlæg - af ordensbrødre og/eller udefra kommende personer


-udføres gradearbejde


-modtages besøg fra andre loger


En Odd Fellow er altid velkommen til at besøge og deltage i møder i en anden loge:

-i ens eget distrikt


-på landsbasis


-overalt i verden


I selskabslokalerne:

Under det selskabelige samvær er tonen mere fri, men dog stadig respekstfuld og højtidelig. Stemningen er hyggelig og afslappet. Der spises, synges, og der holdes taler ved festlige lejligheder.

Denne del af en logeaften er ligeså vigtig som mødet i logesalen. Det er her, man lærer hinanden godt at kende. Det er med til at skabe grobund for en trivsel og et fællesskab, der er meget vigtig for logens arbejde.

Donationer fra Sct. Kjeld

 

Kontakt os
Skal udfyldes.
Skal udfyldes.
Skal udfyldes.
Skal udfyldes.
Skal udfyldes.
Invalid Input