Historie

Billeder_til_hjemmesiden.pdfDer findes tilsyneladende ikke noget skriftligt om logens forhistorie. Dog findes der et genoptrykt festskrift fra stiftelsesfesten den 27. oktober 1912.

Grunden dertil må bl.a. antages at være, at logens første forhandlingsprotokol og skriftlige materiale fra tiden før, omkring og efter institueringen gik tabt ved en ildebrand. (se nedenfor - “Festskrift i anledning af logens 75 års jubilæum den 27. oktober 1987”)

Ildebranden fandt sted den 8. december 1913 hos logens første og mangeårige sekretær manufakturhandler Carl Malling. Huset nedbrændte og intet skriftligt fra logen blev reddet.

Odd Fellow foreningen "Sct. Kjeld" blev stiftet i 1897 af brødre i loge nr. 18 "Absalon" i Randers.

Loge nr. 18, "Absalon" har skriftligt materiale, som i 1911 nævner en Odd Fellow forening i Viborg, og at denne forening er i gang med at opføre en logebygning i Sct. Mathias Gade.

Institueringen af den nye loge med 33 brødre fandt sted ved storlogens embedsmænd under ledelse af Storsire Petrus Beyer.

Logen har fået sit navn efter en lokal skytshelgen Sanct Kjeld, der var født af velstående forældre i Venning på Randers-egnen. Kjeld fungerede en periode som domprovst i Viborg.

Festskrift i anledning af logens stiftelse den 27. oktober 1912  Festskrift_1912.pdf

Festskrift i anledning af logens 75 års jubilæum den 27. oktober 1987 Festskrift_1987.pdf

Odd_Fellowordenen_under_krigen.pdf

Billeder_fra 105 års stiftelsesfest.pdf

Billeder ved renovering_2008.pdf se billeder

Billeder ved renovering_2010 Se billeder